top of page
Peregrinación 2020
Finalidad
QËLLIMI I SHTEGTIMIT
FINALIDAD DE LA PEREGRINACIÓN 

Të animuar nga shembulli i këtij shenjti kaq të madh i cili në fund të jetës së tij dërgoi tridhjetë pendestarë në
shtegtim në Shenjtëroren e Saumur me mandatin për të:
     a) Patur nga Zoti…misionarë të mirë…
     b) Patur Dhuratën e Dijes me qëllimin për të “njohur, shijuar dhe ushtruar virtytet, përpara se tua prezantojë të tjerëve për ti shijuar dhe ushtruar vetë virtytet.

 

Dëshirojmë të realizojmë këtë shtegtim me Familjen Rregulltare duke u mbështetur në fjalët e Shën LuigjiMarisë kur i thoshte Zotit: “Kujtoje kushtimin tënd!” Është edhe nje rast i mirë për të rinovuar kushtimin tonëtë skllavërisë mariane, duke i kërkuar Asaj “ndihmën e patjetërsuar për të zgjatur mishërimin në të gjitha gjërat” duke mos “u shmangur nga aventura misionare” dhe duke jetuar një braktisje totale në Vullnetin Hyjinor duke u bazuar në fjalët e Zojës: “Unë jam shërbëtorja e Zotit: u bëftë mbi mua siç është fjala jote” (Lc 1,38).

Lugar
Vendi i Shtegtimit
LUGAR DE PEREGRINACIÓN 

Do të jetë në Francë në qytetin Saint Laurent-sur- Sèvre, ku ka vdekur shën Luigji Maria dhe ku pushojnë eshtrat e tij dhe nga këtu do të shkojmë në Udhën e Kryqit të Pontchâteau.

Fecha
Programa Con la Familia Religiosa
Data dhe programi
FECHA Y PROGRAMACIÓN
28 korrik 2020
th787LQAM1.jpg
 • Mbërritja në kolegjin e “Vëllezërve të Shën Gabrielit” në Saint Laurent
  sur Sèvre.

 

 • Udha e Kryqit në Kalvarin e Pontchâteau.

 

 • Darka në kolegjin e “Vëllezërve të Shën Gabrielit!”.

29 Korrik 2020
Pontchateau 037.JPG
 • Mesha e Shenjtë në Bazilikë, ku gjinden edhe eshtrat e Shën Luigji
  Marisë Grinjon nga Montfort.

 

 • Dreka në kolegjin e “Vëllezërve të Shën Gabrielit”.

 

 • Lutja e Mbrëmjësores në Kapelen e “Bijave të Urtisë”.

 

 • Kalojmë natën tek kolegji i “Vëllezërve të Shën Gabrielit”.

30 korrik 2020
virgen-de-fatima (7).jpg
 • Mesha solemne në Bazilikë. Rinovimi i kushtimit të skllavërisë mariane
  dhe vendosja e skapularit.

 

 • Dreka në kolegjin e “Vëllezërve të Shën Gabrielit”.

 

 • Bekimi i fundit.

Më tëj do të publikohen detajet mbi prenotimin
dhe programin me kostot e shtegtimit

Seguir Peregrinando

Në rast se dëshiron të vazhdosh shtegtimin…

Jemi duke përgatitur një shtojcë nga çdo vend me informacione, në mënyrë që të mund të përfitoni nga ajo!

ITALIA Roma
bottom of page