top of page
Los Papas

Në 200 vitet e fundit mësimet e Shën Luigji Marisë nëpërmjet “Traktatit të Devotshmërisë së Vërtetë kundrejt Zojës Mari” janë kthyer në një shenjtë të përbashkët dhe dëshmi të gjallë e papëve të Romës. Pa dyshim kjo vepër e vogël dhe e thjeshtë, e pasur me doktrinë, ka ndikuar në në shkrimet dhe dokumentat e Etërve të Shenjtë, të cilët kanë shprehur mirënjohjen për shenjtorin dhe kanë inkurajuar Kishën që të thellojë
përshpirtërinë Mariane.

1846-1878
Papa Piu i IX

ka njohur origjinalitetin dhe pastërtinë e doktrinës së
“Devotshmërisë së Vërtetë kundrejt Zojës Mari”

1878-1903
Papa Leoni i XIII

E lumturoi Luigji Marinë Grinjon nga Montfort në vitin 1888 dhe i ndikuar nga Traktati

1903-1914
Shën Piu i X

Adoptoi një pjesë të madhe të fjalorit marjan të Shën Luigji Marisë për enciklikën e tij mbi Zojën e Papërlyer,

1939-1958
I nderueshmi papa Piu XII

Shenjtëroji të lumin Luigji Maria Grinjon nga Montfort me 20 korrik 1947.

1963 -1978
Shën Pali i VI

Maria, pra, si Nënë e Krishtit, është gjithashtu Nëna e besimtarëve dhe e të gjithë barinjëve, domethënë e Kishës 

Los Papas 1
1978 - 2005
Shën Gjon Pali II

"Tashmë isha i bindur që Maria na çon te Krishti, por në atë periudhë
fillova të kuptoj se Krishti gjithashtu na çon tek nëna e Tij. Ishte një kohë kur disi vura në dyshim
kultin tim kundrejt Marisë, duke konsideruar që nëse bëhet e tepërt kjo devotshmëri, përfundon duke
ndikuar në epërsinë e kultit që i duhet dhënë Krishtit. Më ndihmoi libri i Shën Luigji Marisë Grinjon
nga Montfort me titull "Traktati i devotshmërisë së vërtetë ndaj Zojës së Bekuar"..."

San Juan Pablo II y María

Marian Katekeza e Shën Gjon Pali II

Español

English

Italiano

70 catequesis
bottom of page