Në 200 vitet e fundit mësimet e Shën Luigji Marisë nëpërmjet “Traktatit të Devotshmërisë së Vërtetë kundrejt Zojës Mari” janë kthyer në një shenjtë të përbashkët dhe dëshmi të gjallë e papëve të Romës. Pa dyshim kjo vepër e vogël dhe e thjeshtë, e pasur me doktrinë, ka ndikuar në në shkrimet dhe dokumentat e Etërve të Shenjtë, të cilët kanë shprehur mirënjohjen për shenjtorin dhe kanë inkurajuar Kishën që të thellojë
përshpirtërinë Mariane.

1846-1878
Papa Piu i IX
1878-1903
Papa Leoni i XIII
1903-1914
Shën Piu i X
1939-1958
I nderueshmi papa Piu XII
1958 - 1963
Shën Gjoni i XXIII
1963 -1978
Shën Pali i VI
 
1978 - 2005
Shën Gjon Pali II
 
 
FAMILJA RREGULLTARE E FJALËS SË MISHËRUAR

Shërbëtoret e Zotit dhe të Virgjërës Matarà