Nëpërmjet Virgjërës së Shenjtë Krishti ka ardhur në botë dhe nëpërmjet Saj…….duhet që të mbretërojë në botë! REGE O MARIA!

 Rregulltarët e Familjes së Fjalës së Mishëruar, kanë si spirancë përshpirtërie misterin e Shenjtë të Mishërimit, misterin e Fjalës së Bërë njeri në kraharorin e Virgërës Mari.


Për këtë arsye dëshirojmë “që të shpallim dashurinë dhe mirnjohjen tonë kundrejt Virgjërës Mari, duke i kërkuar ndihmën e saj madhështore për të përzgjatur Mishërimin e Fjalës në të gjitha gjërat, nëpërmjet shpalljes së një betimi të katërt, atë të skllavërisë Mariane, sipas Shën Luigji Marisë nga Montfort” 1.


Një të njëjtën kohë dëshirojmë për të motivuar të gjithë ata që akoma nuk i janë kushtuar Virgjërës Mari, që ta bëjnë këtë gjë sipas doktrinës që na prezanton Ati i madh nga Montfort në Traktatin e Devotshmërisë së Vërtetë. Vetëm për faktin që ky kushtim, “është rruga më e lehtë, më e shkurtë, më perfekte dhe e sigurt për t’ia arritur bashkimit me Zotin, që është edhe përsosmëria e krishterë” 2

Rege Oh Maria

Rege Oh Maria

Dëshirojmë që të promovojmë disa mjete që na ndihmojnë për të jetuar më thellësisht këtë kushtim duke bërë “gjithçka nëpërmjet Marisë, me Marinë, në Marinë dhe për Marinë”3 , duke kërkuar vetëm që të themelojmë mbretërinë e Krishtit nëpërmjet mbretërisë së Marisë.


Në këtë faqe web u lëmë në dispozicion disa materiale, për ta njohur më mirë devotshmërinë dhe skallavërinë Mariane, në përshpirtërinë dhe figurën e “predikuesit të palodhur, dashurues i Fjalës së Mishëruar dhe i Nënës së Tij të Shenjtë”, Shën Luigji Maria Grinjon nga Montfort dhe gjithashtu u lëmë disa informacione mbi shtegtimin e vitit 2020 të familjes sonë rregulltare të Fjalës së Mishërur në vendet ku ka jetuar dhe
shërbyer Apostulli në fjalë.

 ______________

[1]Kushtetuta nr. 17
[2]Traktati i Devotshmërisë së Vërtetë, 152.

[3]ibid, 257

 

SKLLAVËRIA MARIANE

7° Catequesis: María y la Última Batalla - Los Apóstoles de los Últimos Tiempos.

7° Catequesis: María y la Última Batalla - Los Apóstoles de los Últimos Tiempos.

Play Video

Kushtimi kundrejt Zojës së Bekuar është një mjet për të rinovuar më tepër dhe me ndërgjegjje të plotë, premtimet e bëra në pagëzim, siç pohonte edhe Shën Gjon Pali i II: “me këtë rast, me shumë dashuri përmend një ndër dëshmitarët dhë mësuesit e përshpirtërisë Mariane, imazhin e Shën Luigji Marisë Grinjon nga Montfort, i cili u propozonte të krishterëve
kushtimin kundrejt Krishtit nëpërmjet duarve të Marisë, si mjet efikas për të jetuar me besnikëri betimet e pagëzimit”
3 .

_____

[4] Redemptoris Mater,48

 

SHTEGTIMI 2020

 

Shën Luigji propozonte në librin mbi Sekretin e Marisë: “ofrimin vjetor, në të njëjtën datë çdo vit, të ndonjë dhurate Virgjërës Mari, si shenjë varësie dhe disponueshmërie kundrejt shërbimit ndaj saj..., kur them dhurtë nënkuptoj edhe ofrimin e një sacrifice, lëmoshe, shtegtimi apo lutjeje”5

Qëllimi

Dëshirojmë që me anë të
këtij shtegtimi ti kushtohemi dhe të rinovojmë betimin tonë të skllavërisë kundrejt Nënës Sonë.

Francë, në qytetin e Saint Laurent -sur- Sèvre, ku pushojnë edhe eshtrat e  shën Luigji Marisë dhe udhën e Kryqit të Pontchâteau.

Vendi

Data

Nga 28 deri me
30 Korrik 2020.

SHËN LUIGJI MARIA GRINJON NGA MONTFORT

Të ftojmë që të njohësh më mirë jetën dhe veprat e të dashurit të Kryqit dhe të Virgjërës Mari.

JETA DHE KRONOLOGJIA
SHEN LUIGJI MARIA DHE PAPËT E
ROMËS

“Jam i gjithi i yti dhe gjithçka kam është e jotja. Të marr ty në këmbim të të gjitha të mirave që kam. Ma jep o Zojë zemrën tënde”.

REGE, O MARIA!